Puhujat

Marita Toikka

Kaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki

Marita Toikka on toiminut Kouvolan kaupunginjohtajana vuodesta 2017. Tätä ennen Toikka työskenteli muun muassa Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien hallinnoissa sekä oikeustoimen tehtävissä. Toikka on arvoltaan varatuomari. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat tällä hetkellä hallituksen jäsenyys Itäradan hankeyhtiössä sekä Kuntien takauskeskuksessa.

Eljas Koistinen

Eljas Koistinen

Johtaja, VR Transpoint

Eljas Koistinen toimii VR:n logistiikkajohtajana ja vastaa VR Transpointin logistiikkapalveluista. Koistisella on pitkä ja laaja kokemus logistiikan toimialalta eri johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Hän on vastannut urallaan muun muassa myynnistä, avainasiakkuuksien johtamisesta, rautatielogistiikan tuotannosta, kalustosta sekä teknologiasta.

Anthony Sundström

Anthony Sundström

Sales Manager & Team Lead, St1

Anthony Sundström toimii St1:llä suurasiakastiimin vetäjänä ja vastaa B2B-suurasiakasmyynnistä.
Hänellä on yli 15 vuoden kokemus asiakaspalvelusta ja myynnistä. Hän on myynyt logistiikkapalveluita vuosina 2016 – 2021, ja edellisessä työssään hän hoiti ja hankki avainasiakkuuksia PostNordilla.

Veli-Matti Syrjänen

Liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö

Veli-Matti Syrjänen toimii liikenne- ja viestintäministeriössä logistiikan ja tavaraliikenteen lainsäädäntöä valmistelevana liikenneneuvoksena. Hänen työpöydällään on liikenteen kansainvälisiä sopimuksia sekä kuljetusalaa koskevaa EU- ja kansallista lainsäädäntöä. Veli-Matilla on työkokemustaustaa muun muassa kansainvälisen logistiikkayrityksen laatupäällikkönä, ympäristöpäällikkönä, työsuojelupäällikkönä, huolinnan esihenkilönä sekä AVIssa liikennealan työsuojelutarkastajana.

Ulla Tapaninen

Ulla Tapaninen

Tekniikan tohtori, professori

Tapaninen on ehtinyt uransa aikana työskennellä niin julkisella sektorilla kuin akateemisessa ja yritysmaailmassa erityisesti merenkulun digitalisaation ja ympäristöasioiden parissa. Keväästä 2021 lähtien hän on toiminut meriliikenteen professorina Tallinnan teknillisessä yliopistossa.

Simon Michaux

Apulaistutkimusprofessori, Geologian tutkimuskeskus

Simon Michaux is an Associate Professor of geometallurgy at the Geological Survey of Finland (GTK) in KTR, the Circular Economy Solutions Unit. Basic degree Bach App. Sc in Physics and Geology, Phd in Mining Engineering from JKMRC University of Queensland. Work experience 18 years the JKMRC in mining industry research and development, 12 months at Ausenco in the private sector, 3 years in Belgium at the University of Liege researching Circular Economy and industrial recycling. Work experience in Finland has been at GTK has been in the Minerals Intelligence in the MTR unit, before joining the KTR. Mineral processing and geometallurgy being developed.

Long term objectives include the development and transformation of the Circular Economy, into a more practical system for the industrial ecosystem to navigate the twin challenges of the scarcity of technology minerals and the transitioning away from fossil fuels.

Riku Ilomäki

Projektipäällikkö, Ramboll

Ilomäki on Rambollin Smart Transport System -yksikön asiantuntija. Hän on erikoistunut logistiikkatoimintojen, teknisten ratkaisuiden ja tuotannon menetelmien kehittämiseen teollisuudessa ja logistiikkayrityksissä.

Jonna Paasonen

Asiantuntija, Kouvola Innovation

Jonna Paasonen toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä Digivihreä RRT -hankkeessa, jonka tavoitteena on digivihreän kaksoissiirtymän edistäminen  kuivasataman digitaalisten ratkaisujen avulla.

Paasosella on monipuolinen kokemus logistiikan johto- ja kehittämistehtävistä satamaoperoinnin, huolinnan,  raideliikenteen, sekä digitalisaation alueilta.

Heikki Lahtinen

Toiminnanjohtaja, LIMOWA

Heikki Lahtinen toimii LIMOWA ry:n toiminnanjohtajana. Lahtisella on monipuolista kokemusta yritysten kehittämisestä, toimitusketjuista ja kansainvälisestä logistiikasta.

LIMOWA ry:n tavoitteena on innovatiivisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen logistiikkakeskusosaamisen edistäminen. Yhdistys on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto.

Jyri Vilko

Logistiikan apulaisprofessori, INLOG-maisteriohjelman johtaja, LUT-yliopisto

Jyri Vilko KTT, DI on LUT-yliopiston (LUT) logistiikan apulaisprofessori, ja INLOG-maisteriohjelman johtaja Kouvolassa. Hän toimii myös dosenttina Thammasat Business Schoolissa, Thaimaassa. Vilkon kiinnostuksenkohteita ovat toimitusketjun riskienhallinta ja logistiikka sekä palveluverkostot ja arvonluonti.

Jyri Vilko on tutkimusuransa aikana johtanut useita Business Finlandin, Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia tutkimusprojekteja ja toiminut myös mukana liiketoiminnassa näillä alueilla mm. puhujana, fasilitaattorina ja neuvonantajana.

Vilko on julkaissut useissa arvostetuissa kansainvälisissä tiedelehdissä, kuten International Journal of Production Economics, International Journal of Logistics Management ja Accident Analysis & Prevention. Hän on saanut julkaisuistaan palkintoja, kuten International Journal of Logistics Management lehden Outstanding Paper Award tutkimuksestaan toimitusketjujen epävarmuuden ja riskienhallinnan suhteesta.

Vilkolla on pitkä kokemus alan yhdistystoiminnasta ja hän on Osto ja Logistiikkayhdistys LOGYn hallituksen varapuheenjohtaja sekä toiminut usean vuoden LOGY Saimaan alueen johtoryhmän puheenjohtajana.

Jyri Vilko panostaa opetukseen ja yritysyhteistyöhön, joista viimeisin esimerkki on hänen johtamansa innovaatio ja logistiikka-maisteriohjelma LUT Kouvolassa.

 

Esa Korhonen

Logistiikkapäällikkö, UPM

Esa Korhonen on tehnyt pitkän uran UPM Metsällä vuodesta 1998 alkaen. Puunhankinnan logistiikka, liikenneinfrakysymykset ja Venäjä kysymykset ovat Korhosen erityisosaamista.

Lauri Helke

Toimitusjohtaja, Fenniarail Oy

Diplomi-insinööri Lauri Helke on toiminut Fenniarailin toimitusjohtajana syksystä 2022 alkaen. Helkellä on merkittävää työkokemusta logistiikka-alan johtotehtävistä. Hän on aiemmin toiminut OnniBus.com Oy:n toimitusjohtajana sekä  VR:llä suunnittelupäällikkönä.

 

Tapahtumassa on paikalla valokuvaaja. Valokuvia voidaan käyttää Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin  viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvia ei luovuteta eteenpäin eikä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Mainitsethan valokuvaajalle, mikäli toivot, että et ole tunnistettavasti mukana kuvissa.