Partnerit

Railforum 2023 – Vihreän siirtymän vuosikymmen

Tapahtuman mahdollistamassa ovat:

Railgate Finland hallinnoi Kouvola RRT terminaalia satamayhtiön tavoin. Railgate Finland vastaa Kouvola RRT:n terminaalialueiden vuokraamisesta, porttipalveluista sekä infrastruktuurin ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kouvola RRT – Suomen ensimmäinen kuivasatama
Kouvola on vahva tavara- ja henkilöliikenteen solmukohta, josta on erinomaiset maantie- ja rautatieyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin. Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali on Suomen ensimmäinen sisämaan kuivasatama, joka monipuolistaa logistiikkayritysten toimintamahdollisuuksia ja auttaa kehittämään tulevaisuuden logistiikkapalveluja.

www.railgate.fi

Proxion on kriittisen infrastruktuurin asiantuntijatalo, jonka juuret ovat raideliikenteen kehittämisessä. Proxion tarjoaa asiantuntijuutensa asiakkaidemme käyttöön aina esiselvityksistä suunnitteluun, toteutukseen, operointiin, kunnossapitoon ja omaisuuden elinkaarenhallintaan.

Työskentelytapa Proxionilla on poikkeuksellinen. Asiantuntijamme ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja kunnianhimoisia ja työkulttuurimme ennakkoluuloton ja peloton. Alan paras osaaminen, innovatiivinen ympäristö ja tinkimätön luotettavuus mahdollistavat laadukkaan lopputuloksen, johon vain Proxion pystyy.

www.proxion.fi

Suomen suurin yleissatama HaminaKotka on tärkeä tavaraliikenteen keskus Euroopassa ja Itämeren alueella. Säännöllinen linjaliikenne takaa nopeat toimitukset ja yhteydet kaikkialle maailmaan. HaminaKotkan satama palvelee kaikkia kuljetusmuotoja: konttiliikennettä, RoRo- ja LoLo-liikennettä, kuivan ja nestemäisen irtotavaran kuljetuksia, kaasunkuljetuksia ja erilaisia projektilaivauksia sekä tarjoaa monipuolisia lisäarvopalveluja. Lisäksi HaminaKotkan satama tarjoaa erinomaiset puitteet risteilyaluksille.

www.haminakotka.com

LUT on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 8 000 asiantuntijaa ja opiskelijaa.

LUT profiloituu Kouvolassa kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana ja edistää Kouvolan talousalueen hyvinvointia.

www.lut.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on vastuullisen hyvinvoinnin, teknologian ja luovan talouden korkeakoulu.

Xamk kouluttaa osaavaa työvoimaa tulevaisuuden tarpeisiin, edistää yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä sekä elinkeinoelämää uudistavia ratkaisuja. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) on keskeinen osa alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen tavoitteena on tuoda nopeita toimia, tietoa ja työvälineitä lähelle mikro- ja pk-yritysten arkea.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio

DIGIVIHREÄ RRT - kestävää kilpailukykyä ja turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä -hanke vahvistaa Kouvolan RRT-kokonaisuuden kilpailukykyä ja digivihreää kaksoissiirtymää muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa kehitetään digitaalista infrastruktuuria ja edistetään yrityslähtöisiä innovaatioita.

Toimenpiteillä luodaan edelläkävijyyttä kestävän, paperittoman logistiikan avulla. Kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunutta kuivasatamakonseptia pilotoidaan Kouvolassa ja Kymenlaaksossa. Toimenpiteiden keskeisenä osa-alueena on kuljetussuoritteiden kannattavuuden ja täyttöasteen nosto digitaalisilla työkaluilla.

Digivihreä RRT - kestävää kilpailukykyä ja turvallisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä

 

 

LIMOWA yhdistää tiedon, tulevaisuuden teknologiat ja logistiikan ammattilaiset.

LIMOWA ry on valtakunnallisesti toimiva logistiikan kehittämis- ja yhteistyöverkosto, jonka jäsenet ovat logistiikan kanssa tekemisissä olevia yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia, tai muita julkisia tahoja.

Toiminnassa on mukana logistiikan ammattilaisia monelta eri sektorilta. Heitä kaikkia yhdistää halu nähdä logistiikka kilpailuetuna sekä tahto ja kyky kehittää suomalaista logistiikkaa entistä kilpailukykyisemmäksi.

LIMOWA ry:n missio on suomalaisen logistiikan edistäminen ja kilpailukyvyn lisääminen 

LIMOWA toimii yrityskeskeisesti, jäsenten liiketoimintaa, osaamista ja vientiä edistäen. Tavoitteena on saada aikaan konkreettisia liiketoimintahyötyjä jäsenyrityksille. Toiminnan ohjenuorana ovat jäsenten odotukset toiminnalle ja niiden konkreettinen toteuttaminen, pääpainon ollessa työryhmien toiminnassa ja hankkeissa.

LIMOWA on puolueeton, kantaa ottava ammattilaisten verkosto.

www.limowa.fi

 

Tapahtumassa on paikalla valokuvaaja. Valokuvia voidaan käyttää Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin  viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuvia ei luovuteta eteenpäin eikä käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Mainitsethan valokuvaajalle, mikäli toivot, että et ole tunnistettavasti mukana kuvissa.